• Tel: 602 206 399
  • Email: pomoc@kartyratownicze.pl

Regulamin

Uczestnikiem akcji może zostać każdy podmiot profesjonalnie zajmujący się sprzedażą oraz serwisowaniem pojazdów. Warunkiem zostania uczestnikiem jest akceptacja niniejszego regulaminu:

Uczestnik akcji zobowiązuje się do:

1. informowania swoich klientów o założeniach akcji „Karty ratownicze”
2. przeszkolenia pracowników w zakresie celów akcji
3. nieodpłatnej dystrybucji do zainteresowanych klientów Kart ratowniczych oraz nalepek informacyjnyc